Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X
Terug
Administratief moeras? Schrap niet in regels maar investeer in slim organiseren

Administratie in de zorg

Als het gaat om administratie in de zorg dan zien veel mensen een complex geheel voor zich. Dat komt door de vele regels en uitzonderingen, opgesteld door de verschillende financiers die ook allemaal weer verschillende uitgangspunten hanteren. Toegegeven, het is wel bij veel organisaties de realiteit, maar dit kan ook anders, zodat jij je kunt richten op goede zorg.

Ervaar jij een administratief moeras? Schrap niet in regels, maar pak de manier van organisatie aan. Want zonder de manier van organiseren te veranderen, blijft de bureaucratie altijd terugkomen.

Waaruit bestaat administratie in de zorg?

Er zijn diverse administraties in de zorg: cliëntadministratie, salarisadministratie, financiële administratie, vastgoedadministratie, inkoopadministratie.

Op deze pagina lees je meer over de cliëntadministratie en de salarisadministratie. Die hebben direct betrekking op belangrijke spelers in het primaire proces: cliënten en zorgverleners.

Verschillende financieringsstromen

De cliëntadministratie van woonzorg (ouderen- en gehandicaptenzorg) verloopt via zorgzwaartepakketten (ZZP) zoals gedefinieerd in de Wet langdurige zorg (Wlz).

De cliëntadministratie van de wijkzorg gaat op basis van een indicatie van de wijkverpleegkundigen. De verzekeraar van de cliënt vergoedt de zorg, maar sommige vergoedingen keert de gemeente uit via Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). En er zijn ook indicaties uit de Wlz die thuis worden geleverd. Dit is het zogenaamde modulair pakket thuis (MPT), waarover de cliënt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betaalt.

Declaratieverwerking in de zorg

Administratie in de zorg houdt in: het registeren van taken die wettelijk gezien verplicht zijn. Denk aan de registraties van zorg van de Zvw, Wlz, Wmo, Jw. Taken die daarbij horen zijn:

  • indicatiebeheer van iWlz en iWmo (retour)berichten;

  • arrangementbeheer op basis van gedefinieerde arrangementsregels;

  • mutatiebeheer van cliëntmutaties zoals in zorg, uit zorg, tijdelijk uit zorg;

  • productie van zorgtijd voor geregistreerde cliënttijd;

  • communicatie met verzekeraars en zorgkantoren

De informatie rondom de geleverde zorg kan daarna voor declaratie naar de zorgverzekeraar, de gemeente of het zorgkantoor van de cliënt. De desbetreffende instantie betaalt de afgesproken tarieven uit aan jouw zorgorganisatie als de declaratie aan alle eisen voldoet.

Salarisadministratie in de zorg

Je collega's hebben tijdig hun salaris nodig, voorzien van de correcte toeslagen, en vergoedingen, volgens de juiste cao en gewerkte uren. Zo krijgen ze het loon dat ze hebben verdiend, wat positief is voor het werkgeluk. De uitvoering van de wet- en regelgeving met betrekking tot sociale verzekeringen, fiscale regels en cao-bepalingen moet goed gebeuren. Want een incorrecte salarisstrook heeft een direct dempend effect op de medewerkerstevredenheid. Ook salarisstroken helder uitleggen hoort bij het vak, net als advies geven over wet- en regelgeving en het opstellen van een werkgeversverklaring voor een hypotheek bij een aanschaf van een woning.

Uitdagingen declaratieverwerking

Er kan veel mis gaan in het proces van registratie tot declaratie van geleverde zorg. Dat komt door:

  • niet of foutief registreren van zorgtaken door zorgverlener;

  • gebrekkige administratieve verwerking van de declaratie.


Dat leidt in de wijkzorg tot een aanzienlijk verlies in de productieve uren die wel gemaakt maar niet geregistreerd zijn. Inkomstenderving in de woonzorg ontstaat door onjuiste administratieve verwerking die leidt tot een incorrecte verwerking van de declaratie. De reden dat zorgtaken slordig worden ingevoerd ligt vaak aan de complexiteit van het proces. Door de hoge werkdruk laten zorgverleners de registratie wel eens achterwege of doen ze die maar half. Daardoor kan de continuïteit van de zorgorganisatie in de gevaar komen.

Uitdagingen salarisverwerking

De salarisverwerking is onderhevig aan continue verandering van wet- en regelgeving die van invloed zijn op het salaris van zorgmedewerkers. De salarisadministrateur moet die bijhouden en de vertaalslag maken voor zijn zorgorganisatie en advies hierover geven. De verwerking gaat wel steeds meer automatisch door software. Maar kennis van de software is vereist om de verwerking goed te laten verlopen. Veel zorgorganisaties werken met salarissoftware die functioneel veel te omvangrijk is en bovendien te duur voor hetgeen nodig is. Bij een organisatie werkt gemiddeld 1,8 fte (bron: Trendonderzoek Salarisprofessional 2020 Nirpa) op de salarisadministratie. Bij afwezigheid kan er een serieus gevaar optreden bij continuering van de salarisbetaling. Er zijn dienstverleners die adhoc de salarisverwerking over kunnen nemen. Dat is prettig maar er zijn goedkopere manieren om de continuïteit te vergroten.

Voordelen administratie in de zorg uitbesteden

Heeft je zorgorganisatie de visie dat je de de zorg voor de cliënt nummer 1 staat, dan wil je zorgmedewerkers in hun kracht zetten zodat ze hun primaire zorgtaken goed kunnen uitvoeren. Dus wil je administratieve taken zoveel mogelijk bij de zorg wegnemen. Dat kan je doen door een stevige administratieve afdeling te formeren. Maar dan wil je ook afdelingen voor andere ondersteunende taken. Gevaar is dat zorgverleners voor alles bij een specifieke afdeling moeten aankloppen. Door te werken met een compact serviceteam en niet-kerntaken uit te besteden, gaan de kosten omlaag en de medewerkerstevredenheid omhoog.

Continuïteit in de salarisadministratie

Er zijn genoeg redenen om eens te kijken naar het anders organiseren van de salarisverwerking. Zo voorkom je dat door afwezigheid van de salarisadministrateur er ad hoc oplossingen moeten worden gezocht om tijdig de salarissen uit te betalen. Je kunt bijvoorbeeld de salarisadministratie geheel of gedeeltelijk uitbesteden. Er zijn interessante opties om de continuïteit te waarborgen.

Zorgorganisaties aan het woord

“De samenwerking met het Shared services center loopt uitstekend.”
“De administratie uit handen geven is altijd een flinke stap. Maar wat een goede keus is het geweest. Top!”
pijl-links
“We hebben geen omkijken meer naar de administratie”

Zuidzorg

ZuidZorg Wijkzorg concentreert zich op het verlenen van complexe thuiszorg aan cliënten in Zuid-Oost Brabant. Administratieve taken als declaratie- en salarisverwerking zijn uitbesteed, zodat het wijkserviceteam de zorgprofessionals goed kan faciliteren. Dat verhoogt de medewerkertevredenheid.

Lees dit klantverhaal
Alle declaraties betaald dankzij uitbesteding verwerking zorgdeclaraties

Amstelring Wijkzorg

Toen Amstelring Wijkzorg nog de declaratieverwerking in huis deed, resulteerde dit in een uitvalpercentage van 2,5% - 3% op een omzet van € 25 miljoen per jaar. Nu gaat 100% van de declaraties correct, dankzij uitbesteding aan het Shared services center van Ecare. Het levert niet alleen een grote besparing op, maar ook meer betrokkenheid en een fijne werksfeer.

Lees dit klantverhaal
pijl-rechts
pijl-links
pijl-rechts
100% correcte declaratie- en salarisverwerking met hulp van onze experts

Ecare en administratie in de zorg

Ecare heeft een Shared services center met professionals die dagelijks correct en met plezier de declaratieverwerking van vele zorgorganisaties verzorgen. Dit doen we door de geregistreerde zorg uit het ECD van jouw organisatie om te zetten in een declaratie die 100% en tijdig wordt vergoed. Ook de salarisadministratie is bij Shared services goed geregeld. De gegevens die nodig zijn voor een correcte salarisstrook komen automatisch vanuit het ECD bij ons terecht voor een correcte verwerking.

Wil jij advies over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Vul onderstaand formulier in en je hoort snel van ons!